УМ 20/20/20 и 15/15/15

Учебни Модули за обучение по основни софтуери за професиите Графичен дизайн и Интериорен дизайн.

Студия

УМ ГД 20/20/20

Съдържа по 20 учебни часове от три софтуери, базови за професията Графичен дизайн (ГД). Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, които представляват основният полиграфски пакет на Adobe за специалисти. Възможно е софтуера Adobe InDesign да се замести с друга графична програма за векторна графика CorelDRAW, която разширява на практика както уменията на специалиста, така и неговата конкурентна способност. Обучението дава безусловна възможност за започване на професионална практика. затова представлява сертифизциране по квалификация.

УП ГД 15/15/15

Съдържа по 15 учебни часове от три софтуери, базови за професията Графичен дизайн (ГД). Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign. Това намалява цената на курса и той става подходящ за учащи се, които се подготвят за кандидатстване във ВУЗ. По предпочитанията на курсиста, можем да заменим Adobe InDesign или Adobe Illustrator с графичната програма за векторна графика CorelDRAW, която разширява познанията на учещия, както и разширява спектъра на практическите му умения за бъдеще. Може да надгражда свободно.

УМ ИД 20/20/20

Съдържа по 20 учебни часове от три софтуери, базови за професията Интериорен дизайн (ИД). Autodesk AutoCAD, Autodesk REVIT Architecture, Autodesk 3dsMax, които са основните софтуери за производство на вътрешен и външен архитектурен дизайн, практически обхващащ всички професионални задача в тази област. Предоставяме възможност да замените REVIT с Graphisoft ArchiCAD според спецификата на работното място, за което кандидатствате.

УМ ИД 15/15/15

Съдържа по 15 учебни часове от три софтуери, базови за професията Интериорен дизайн (ИД). Autodesk AutoCAD, Autodesk REVIT Architecture, Autodesk 3dsMax, които са основните софтуери за производство на вътрешен и външен архитектурен дизайн, практически обхващащ всички професионални задача в тази област. Предоставяме възможност да замените REVIT с Graphisoft ArchiCAD, също така и 3dsMax с MAXON Cinema4D. Застъпва както дялове от Интериорен дизайн, така и аспекти от целия пространствен дизайн, урбанистика и промишлена аранжировка.

Цел Типове

Обучение A

Професионално обучение по базово необходимите софтуерни приложения за професията Графичен дизайн и професията Интериорен дизайн. Напълно ефективна подготовка за практикуващи и напреднали професионалисти и специалисти, които се стремят да усъвършенстват качества, да придобият или да променят своята квалификация. Издаването на сертификат дава допълнителен авторитет на придобитото образование и обучение в умения по специалността.

Вижте още

Обучение B

Обучение тип Професионална подготовка по основните софтуери за професията Графичен дизайн и професията Интериорен дизайн. Изключително подходяща за подготовка на учащи, които искат да кандидатстват за по-висока образователна степен или се подготвят за участие в конкурс. Обучението дава завършена компетентна представа за професиите по дизайн и е предпоставка за обогатяване на образователния процес във всички негови аспекти и детайли.

Вижте още

Отзиви

Високо оценявам професионализма на Г-н Стефанов! Благодарна съм Ви, че ми дадохте най-ценините съвети и насоки в дадената сфера!

Моника Николаева

Изключителни професионалисти. Прекрасна среда за работа! Прекрасно ОТНОШЕНИЕ!

Радина Димитрова

Нека направим нещо голямо заедно.