Учебни модули

Преподаването по Софтуерни Учебни Модули позволява гъвкав избор на само необходимото от дадена Програма по професиите на дизайна. Възможни са редуцирани програми от успешните 20/20/20 или 15/15/15 учебни часа от три базово важни за професията софтуери. Или изучаването на само един софтуерен продукт като специализация в съответната област.

Софтуерни Учебни Модули за преподаване на подбрани по различен принцип части от Професионалните Образователни Програми.

СУМ 20/20/20

В сферата на Графичния дизайн това са софтуерите Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и Adobe InDesign. Понякога курсистите предпочитат на мястото на строниращия софтуер да изберат CorelDRAW. При Интериорният дизайн основни са софтуерите Autodesk AutoCAD, Autodesk REVIT и Autodesk 3dsMax. Възможен е подходящ подбор от продуктите на софтуерния производител Nemetschek.

СУМ 15/15/15

Съвсем същите Софтуерни Учебни Модули като от 20/20/20 се прилагат във варианто 15 учебни часа от всеки софтуер. Този вид СУМ са подходяки за учащи се и хора, които се подготвят за кандидатстване във ВУЗ или участват в друга състезателна ситуация.

СУМ 30

В тези обучения се изучава по един софтуерен продукт във всичките му аспекти на употреба в компютърните професии.

Софтуерите, които се изучават са: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и Adobe InDesign. Autodesk AutoCAD, Autodesk REVIT и Autodesk 3dsMax. Както и работещите в целия свят CorelDRAW, Graphisoft ArchiCAD и MAXON Cinema4D.


Получих лично отношение, индивидуално и професионално обучение и уча с огромно удоволствие Благодаря!

Гергана Кривошиева


Запиши безплатна консултация днес.