Компоненти на рекламата

Кратък курс по усвояване елементите на рекламата в рекламната графика. Използване средствата на дигиталния дизайн и всички визуални средства, носещи верни послания.

Композиция, фигури, цветове, шрифтове. Съчетание на всеки отделен детайл. Разкриване привлекателността и убедителността на всички видове изразни средства за ефективна комуникация и постигане целите на рекламното произведение.

30 учебни часа с теория и практика по използване на инструментите в графичните софтуери.

Вдъхновение

Дизайнерът познава източниците на своето вдъхновение. Търси, открива и използва в работата си. Самоусъвършенства се.

История на изкуството на рекламата. От къде черпи вдъхновение, на какви принципи се опира? Защо рекламата е най-привлекателната комуникация и какво се крие зад нейната загадъчна притегателност? Усвояване на умения да се самообучаваме, да действаме вдъхновено по поставена задача. Поддържане свеж собствения интерес. Творчество.

Стратегия

Дизайнерът създава стратегия за ползване на рекламните продукти, носещи приход. Всяка рекламна графика има точна цел.

Маркетинговите проучвания са в основата на производителната реклама. Опознаване маркетинговите правила за съставяне на статистика от изходни данни за пазарната ниша и реалната конкуренция. Произвеждане на автентичен, уникален разпознаваем знак. Прилагане в необходимите рекламни материали и публикации. Всичко необходимо, нищо излишно.

Насочване

Дизайнерът въздейства на онази група от хора, която обслужва бизнеса, за който се създава рекламата.

Пътят към точния таргет започва от съставяне на бранд интервю за клиента и неговата цел. Упражняване на качества, умения и познание за съставяне на правилен въпросник, чиито отговори завършват с план за действие. Действие по композиране на компонентите на рекламата така, че те да отидат директно при правилната публика и да установят доверие.


Да опитаме заедно.