В клас Студио БРАНДИНГ

Какво ще усвоите и научите в Класа по Брандинг, една програма от най-новата професия по маркетингови технологии, разработваща рекламна стратегия и графичен дизайн за всяка фирма?

Преподаването се осъществява по реални, практически задачи, подсигурени от наши контрагенти!

Това е един курс от 60 учебни часа, който съдържа обучение в умения, усвояване на знания и опит както в теорията на Графичен дизайн с висока степен на компетентност, така и придобиване на конкурентни умения за работа с необходимите софтуери за практикуване на професията.


Стъпка 1

Брандинг интервю
Създаване на въпросник за установяване основните елементи на бранда. Мотивация, Цел, Послание, Клиентела, Продукция, Усъвършенстване и Разрастване. Таргет и маркетингово позициониране. Конкуренция. Идентификация.

Разработка
Планиране целевите послания и акценти към публиката. Конструиране на структурната схема на бранда. Изобразителни елементи за постигане на уникално разпознаваемо лице. Поставяне на дългосрочни и кампанийни планове за реклама.

Графична разработка
Скициране композицията от елементите на бранда, като лого, основни фигури и съчетанията с тях. Предварителна разработка на основната цветова гама. Понятия за шрифтовете и тяхното въздействие в комуникацията с публиката.


Стъпка 2

Цветова схема
Софтуерите за векторна графика Adobe Illustrator и интуитивната програма CorelDRAW имат пълен набор от палитри за съставяне на цветовата схема за дизайна на бранда. Важно условие за избор на гама и типове гами е професионалното разбиране за психологическото въздействие на цветовете върху настроението на публиката. Как да привлечем внимание? Зрителен комфорт.

10 учебни часа

Основна картина
Задният плана на всяка графика определя устойчивото възприемане на дизайна по начин да бъде изцяло възприет от реципиента. Удобен инструмент на растерната обработка е софтуерът Adobe Photoshop. Схеми на възприемане според социалната психология в групи и индивидуално. Практически занятия за правилното установяване на формат и композиция, които определят основната картина. Графика и дизайн.

10 учебни часа

Задължителни елементи
Понятията за базисната предпечатна подготовка са част от специализацията по Полиграфия. Разходка из основните полиграфични софтуери и с Adobe InDesign. Дизайнерът на бранд трябва да познава професионално предпечата, който подсигурява перфектен краен рекламен продукт. Практически умения по конструкция на дизайна с графични кутии за побиране на текст и снимки.

10 учебни часа

Акценти
Всеки графичен и полиграфичен софтуер е идеален изпълнител на дизайн. Разработката на рекламен продукт е възможна във всяка програма, която подсигурява композицията и добавянето на акценти в нея. Те усъвършенстват изображението. Практически занятия по разработване и поставяне на акценти в графичната композиция с помощта на всички графични програми.

10 учебни часа

Шрифтове и подбор
Софтуерът Photoshop както и InDesign отлично поставят текстове, като пътят за избор на шрифт е усложнен за разлика от векторните редактори Illustrator CorelDRAW. В тези векторни програми изборът на шрифт за всеки текст е максимално улеснен с динамично променящо се визуализиране. Понятия за шрифтовете и подбор на шрифтове. Най-фината част от дизайна.

10 учебни часа

Текстури на графиката
Когато става дума за традиционна, или скучна графика и онази, чийто дизайн хората наричат „разчупен“ приносът се дължи в креативен подбор на различни текстури. Това са фигури и линии, различни типове декоративни четки, обработени снимки и други атрактивни съчетания от тях. Този набор от елементи на графиката е в пряка връзка с настроението и смисъла на нейното съдържание. Усвояване.

10 учебни часа


Стъпка 3

Слоган и лого
За някои компании и продукти слоганът е неделима част от логото. За други продукти или кампании слоганът съпътства логото на фирмата. Талантът се упражнява. Творческото вдъхновение е продукт на професионална подготовка. Тя е наш приоритет.

Журналистическо писане
Познато повече като Копирайт, писането на PR материали изисква специална подготовка. Тя включва събиране на изходни данни, анализ, конспект по план и няколко типа редакции. Подробна подготовка и упражнения.

Брандинг стратегия
Тотален дизайн или рекламен пакет представляват основна част от брандинг стратегията на една фирма, разработена от специалист. Тя включва още схема за прилагане на различните рекламни материали според тяхното предназначение.

Процес на презентирането
Световният опит дава примери, че презентацията е най-мотивиращата част от рекламата. Усвояване на умения за убедително презентиране.

Рекламен пакет
Набор от рекламни материали, които обслужват цялата брандинг стратегия на една фирма, планирана до нейното разрастване. Обучение по създаване на и актуализиране на рекламен пакет.

Композиция и оформление
Окомплектоване на рекламната визия за прилагане на рекламните материали по брандинг стратегията. Усвояване на знания за прилагане на рекламите.


Спестявате време, разход, усилия и спечелвате инвестиция в себе си!