Студио БРАНДИНГ

Наш курсист вече изучава корпоративен мениджмънт с познанията си по Брандинг от тук.

Специализирана Образователна Програма СТУДИО БРАНДИНГ

Планиране

Психологията на продажбите. Вербални и невербални изразни средства. Предназначение и значение на графиката в осъществяване на рекламна стратегия. Убеждаващи свойства на цветовете и композицията с инструментите на графичните софтуери.

Дизайн

Усвояване на тънкостите за създаване на впечатление, задържане на внимание, и подтикване към покупка, чрез изобразителните средства на рекламната графика и журнализъм. История на Рекламата.

Брандинг

Усвояване на специални умения за създаване на рекламна стратегия за фирма. Изкуството на печелившия слоган и носещия дивиденти Копирайт. Завършен Брандинг специалист.

Семейството ми ме изпрати да се обуча, за да организирам брандинг дейността на нашата семейна фирма.
Усвоих умения и знания, чрез които да дам своя принос и да се самоусъвършенствам постоянно в бъдеще.

— Анна Петрова

Отивам в университет, а после да живея и работя в Германия. Получих подготовка, която ме изравнява с европейския стандарт. Готов съм.

Научих за Брандинг в Едно към Едно и сега искам това за професия.

— Александър Марков