Техническо чертане

Един кратък, пълноценен курс по работа с върховия софтуер за техническо чертане. Изчерпателна учебна програма. Максимален ефект. Точна цена.

Използване на софтуер AutoCAD за изчертаване не типове технически чертежи в практиката. Неизбежно необходими в механиката, инженерството и строителството, както и мебело-строителство и обработка. Чертане по стандарти, употребявани в света и тяхното приложение в България.

30 учебни часа по усвояване на AutoCAD за чертожната практика.

Инженерен, технически чертеж с точност в микрони.

Точност

Установяване на изискваната точност за чертежа, според световната норма.

Изчертаването на инженерни детайли изисква строго спазване на международни технически стандарти. Изучаване на стандартите. Прилагане на техническите изисквания. Усвояване на умения за неотклонно спазване на точност и гъвкавост по използване на набора от инструменти за високопроизводителен резултат.

Чертане на интериорни елементи по стандарт.

Стандарт

Запознаване със световните стандарти. Прилагане на стандартите при чертане.

Усвояване на специализирани знания и практически умения за създаване на технически чертеж по реална професионална задача. Настройване на интерфейса на софтуера и параметрите на електронния документ по изискване на заданието. Постигане на прецизност от началото до края на работата. предаване на завършена техническа документация.

Визуализиране на прецизно спазени размери.

Гаранция

Точното чертане представлява гаранция към клиента за оптимално изчисляване.

Възможност за постигане на гаранция за изпълнение на възложения проект в прецизна точност. Използване инструментариума на софтуера за постигане на реализъм. Постигане на професионална отговорност в улеснение на клиента. Улесняване на изпълнението. Пълноценно използване възможностите на софтуера.


Нека започнем да чертаем сега.