В клас А ИНТЕРИОРЕН Дизайн

Какво ще усвоите и научите в Клас А на професионалната образователна програма Интериорен дизайн?

Реализирате вашите представи за комфорта на вътрешната архитектура, в един реален свят на съобразяване с всички необходими стандарти, условия и Вашия автентичен естетически усет!

Това е един курс от 120 учебни часа, който съдържа обучение в умения, усвояване на знания и опит както в теорията на Интериорен дизайн с висока степен на компетентност, така и придобиване на конкурентни умения за работа с необходимите софтуери за практикуване на професията.


Етап А

Вземане на размери
Замерване на помещенията. Нанасяне грубите размери в скица върху хартия. Скициране на поглед план и разпределение. Определяне на константни детайли, конструктивни елементи, които няма да се променят в хода на проекта. Уточняване с клиента и специалисти.

Нанасяне във файл
Отваряне на графична програма за 2D скициране на предварителния чертеж. Прецизиране на всички мерки, засичане на разстояния за точно възпроизвеждане на съществуващите условия. Концептуализиране на цветовата гама и стилистиката.
6 учебни часа

Предварително проектиране
Изчертаване на помещението в поглед план или разпределение. Нанасяне на точните мерки. Разместване с елементарни фигури на обектите, участващи в дизайна. Мебелни и за оборудване стандарти.
6 учебни часа

Фронтално нанасяне
С помощта на двуизмерната графика, нанасяне размерите от изглед разпределение във фронтални погледи за всички стени. Уточняване на елементи от композицията. Внасяне на векторни и леки растерни текстури за създаване на реална представа за клиента.
6 учебни часа

Презентиране в перспектива
Създаване на фиктивно триизмерно пространство с помощта на инструментите на графичните софтуери CorelDRAW и Illustrator. Одобряване на следващите етапи от дизайнерското проектиране по поставената задача от клиента. Одобряване на цветови гами.
12 учебни часа

Растерна обработка
Създаване на визуализация в софтуера Photoshop. Нанасяне в различни погледи на части от проекта. Поставяне на фотореалистични текстури. Фокусиране и триково показване на важните композиционни зрителни ъгли и специални части от проекта. Действия със смарт слоеве.
12 учебни часа


Етап В

Технически чертеж
Изчертаване на подготвената скица с точен мащаб и точни размери в софтуер AutoCAD. Разучаване инструментите, средата, в която се създава бъдещата техническа задача, за изпълнение от всички подизпълнители. Разработка на всички основни детайли.

12 учебни часа

Форми и фигури в пространството
теория и практика на комбинаториката. Структурна комбинаторика. Фактори, обуславящи вярното възприемане на формите. Създаване на макет за показване на ролята на осветлението при зрителното възприемане на формите.

6 учебни часа

Перспектива, цветове, светлини и сенки
Теория и практика с помощта на различни софтуери. Какво представлява перспективата? Размер, интервали и припокриване на различни обекти в перспектива. Визиране, вземане на перспективен размер.

6 учебни часа

Подготовка на визуализацията
Технически чертежи и 3D. Превръщане на фигури в солиди, обемни форми. Действия с инструментите за създаване на солиди. Комбиниране на солиди, съединяване, срязване и сегментиране. Предимства на триизмерната графика в чертожен софтуер.

6 учебни часа

Издигане на обемни форми
AutoCAD и REVIT. Комбинация между две програми, които изграждат архитектурата с прецизна точност. Съчетаване работата между CAD и BIM технологиите, което позволява спазване на архитектурните стандарти и улеснява проектирането. Стени, врати, прозорци, стълбища.

12 учебни часа

Авторски мебели и декорация
Авторският, творчески принос на интериорния дизайнер. Стилизация, декорация, орнаменти. Принципи за изграждане на орнаментите. Ритъм, симетрия, съпоставяне. Изразни средства при декоративна композиция – линия, цвят, форма.

12 учебни часа


Етап С

Моделиране
Внасяне на готовите технически файлове в средата на софтуер 3dsMax за изпълнение на крайна визуализация. Моделиране на допълнителни елементи от интериора и детайли към съществуващите. Инструменти и модификатори, методи.

4 учебни часа

Камери
Построяване на сцената, поставяне на камери с удобни за визуализиране погледи. Настройки на гледната точка, ъгъл и обхват. Задаване на параметри за визуализиране. Избиране на рендер.

4 учебни часа

Текстуриране
Свойства на материалите, удобства в библиотеката на софтуера. Внасяне на външни и авторски текстури. Настройки по размери в мащаби 1:1 и 1:10. Инсталиране и настройване на карти по координатната система към избраните материали.

4 учебни часа

Светлини
Инсталиране в сцената на подходящи светлини. Подробно описание в панела за параметрите на осветлението, общо осветление, локални светлини, имитиране на светещи елементи, акценти.

4 учебни часа

Сенки
Сянката е свойство на светлината. Задаване на удобни за рендериране сенки, карти на сянката, включване и изключване на видими и невидими пространства. Олекотяване процеса на рендериране.

4 учебни часа

Рендериране
Типове рендери. Резолюция на екрана, параметри за пълно качество, условия за прилагане на рендер по изискванията на на клиентската поръчка. Предварителни проби и включване на краен рендер.

4 учебни часа


Спестявате време, разход, усилия и спечелвате инвестиция в себе си!