Предпечатна подготовка

Пълноценен курс по прецизиране на крайната дизайнерска продукция в различните графични софтуери. Специфика и изисквания за векторна и растерна графика за получаване на перфектен краен резултат. Програма по световни стандарти.

Усвояване на практически умения по подготовка на всеки файл от дизайн към изпълнение. Всички правила за издаване на файлове към изпълнител. Предимства на различните файлови формати към прилагане в отделни технологии на изпълнение.

30 учебни часа с работа в основните графични софтуери.

Предпечатна подготовка на събитиен плакат за откриване.

Разбиране

Правилният файл на правилното място, гаранция за качество. Как да подготвим и да изпратим?

Усвояване на умения за правилна преценка на графичната задача. В кой софтуер да изпълним дизайна и предпечатната подготовка? Как да подготвим файла, за да може след отпечатване да изпълни очакванията на клиента ни и да му принесе максимална полза от рекламата?

Предпечатна подготовка на фирмен панел за реклама на малък бизнес.

Подход

Избираме подходящи изпълнители на нашите поръчки. Това е правилният подход.

Установяване на връзка с подходящия изпълнител на дизайнерската поръчка. С какво трябва да съобразим нашия предпечат? Как да организираме изпращането на файла? Размери, печатаемо поле, резолюция. Избор на подходяща медия. Спазване на изискванията към избраната от нас печатна база.

Предпечатна подготовка за брандиране на фирмен транспорт.

Фокус

Каквото и да желае дизайнерът, крайният резултат зависи от окомплектовката.

Технологиите за изпълнение на типове дизайн изискват познания за материалите, инструментариума и начина за изпълнение. Както и технологичния срок за изпълнение на зададения дизайн. Придобиване на специализирани, професионални знания за различните технологии. Прилагане в практиката.


Да направим една перфектна подготовка.