Графичен дизайн

Завършване на рекламни материали след печат.

Професионална Образователна Програма ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

1 Умения

Векторна графика. Растерна обработка. Проектиране по практическа задача, подготовка на файлове, действия с всички инструменти, изпълнение.

2 Знания

Цветове, форми, композиция. Формати, шрифтове. Реклама, предпечатна подготовка, лого, Копирайт, творчество и надграждане.

Опит 3

Работа по реална брандинг задача, предоставена от бизнесмен. Предпочитания, изисквания, съчетаване на естетика със задължителни условия.

Курсът по “Графичен дизайн” е изключително интересен и полезен. Практическите задачи, а именно работа по реален проект, помагат за детайлно усвояване на учебния материал.

— Даниела Илиева

Курсът по графичен дизайн беше изключително полезен и интересен за мен.

Останах доволен от обема и качеството на получената информация.

— Николай Николчев