Програми

Професионални Образователни Програми е основата на обучението в Училище по дизайн Едно към Едно.

От известните по света професии, свързани с дизайн и структурираните в описанията на НАПОО професии в сферата на изкуството, оформихме три основни Професионални Образователни Програми. Всяка от тях съдържа пълен комплект познания и умения за упражняване напълно самостоятелно на описаните професии. Това са: Графичен дизайн, Интериорен дизайн и съвсем нова световна специалност, формулирана в САЩ едва през 2008, Брандинг. Дейността на специалиста, който създава и оформя визията на една фирма така, че тя да се реализира с постоянно развитие на пазара.

Тези три професии са свързани с подготвителни и довършителни дейности по създавана и издаване на готови файлове към изпълнител. Като тези допълнителни, но неизменно свързани с професиите специализации преподаваме в допълнително оформени Сертификационни Програми. Като за Графичен дизайн това е Предпечатна подготовка. За Интериорен дизайн, неотлъчно съпътстващото Техническо чертане. И за Брандинг, задължителните Компоненти на рекламата.