Брандинг

Брандингът е един от най-важните аспекти на всеки бизнес. Ефективна стратегия за развитието на марката дава голямо предимство в конкурентните пазари. Но какво точно означава “Брандинг” и защо това да има значение за малък бизнес като Вашия? Казано накратко, Вашата марка е връзката с клиентите. Тя им подсказва какво могат да очакват от продуктите и услугите, които предлагате, и Ви отличава от конкурентите. Марката произлиза от това кой сте Вие всъщност, кой искате да бъдете и по какъв начин Ви възприемат хората.

Брандинг е насочен към това да накарате някого, които има потребност от продуктите Ви:

– да Ви опознае;

– да Ви хареса;

– да изпитва доверие към Вас и Вашата продукция!

Изберете в каква област да е фокусиран брандингът на Вашата семейна фирма.

А как можем да определим какъв е нашият бранд?

Попитайте 20 свои клиенти за една единствена дума, която според тях описва най-добре бизнесът Ви. Една единствена дума! Когато повече на брой клиенти споменат една и съща дума, която описва Вашия бизнес, следва да се фокусирате върху нея в работата си. Тази дума е лицето на Вашата фирма. Това е стратегията на Вашият брандинг.

Законът на брандинга е да превърнем един продукт или услуга в търговска марка.

Понятието „бранд“ има различно значение и приложение от понятието „търговска марка”. То включва всичко, което мислят и усещат потребителите по отношение на дадена стока или услуга. Брандът е в съзнанието на потребителя. Към бранда могат да се причислят всички мисли и емоции, които потребителят асоциира във връзка с продукта, дори те да нямат пряко отношение в началото. Продуктът има материален характер, а брандът – мисловен, той отговаря на паметта.

Желаете да превърнете идеите в бизнес, а мечтите в реалност – ние сме до Вас и заедно ще построим Вашата брандинг стратегия, Вашият БРАНДИНГ!